INOVA magazine: begeleiding van concept tot eerste nummer

Bij dit project werd ik betrokken op het moment dat de eerste deadline al bijna werd overschreden. Op basis van een briefing was door twee ontwerpbureaus een concept gemaakt voor de vormgeving van een nieuw en op dat moment nog naamloos b-t-b tijdschrift. Toen dit proces na enkele rondes vastliep werd ik om advies gevraagd.

Mijn belangrijkste advies was terug te keren naar de eerste versie van een van de oorspronkelijke concepten en dit verder uit te werken. Deze uitwerking zou kunnen samenvallen met het produceren van echte content zodat bij een positieve beoordeling het tijdschrift toch nog binnen redelijke tijd kon worden uitgebracht.

Een ander advies was om het gekozen formaat te wijzigen. A4 (21 x 29,7 cm) is namelijk niet zo geschikt voor een tijdschrift, het is daarvoor te hoog en smal. Voor INOVA werd formaat 21,5 x 28,4 cm gekozen. Productietechnisch is dat meestal geen probleem in de zin dat het meer papier kost. De grote vellen waarop wordt gedrukt zijn namelijk ruimer dan A-maten in verband met grijperwit en snijmarges.

Voorlaatste versie van het omslag, later is nog een QR code toegevoegd.

Voorlaatste versie van het omslag, later is nog een QR code toegevoegd.

In samenwerking met ontwerpburo Okkerreclame is dit advies gerealiseerd. Tijdens dit proces trad ik op als schakel tussen opdrachtgever, ontwerpbureau en producent. Gedurende dit traject werd de opdrachtgever zo enthousiast dat het tijdschrift dat de naam INOVA kreeg groeide van 12 tot 32 pagina’s.

Tijdschrift: INOVA, oplage 10.000, 32 pagina’s (21,5 x 28,5cm)
Opdrachtgever: Novaka Organisatie Kantoorvakhandel
Eerste concept: Okkerreclame
Begeleiding conceptontwikkeling en productie 0-nummer: MJVC